Abralife portal


Alle boenheter på ett sted

Abra tilbyr en webportal kalt Abralife portal spesielt designet for styret i borettslag og sameier. Denne portalen gir en samlet oversikt over systemstatus, styring og varsling knyttet til vannsikringssystemer og smarte røykvarslere i alle leiligheter, samt adgangskontroll på fellesdører og garasjeporter. 

Beboere kan også koble opp egne produkter i sine leiligheter, som smarte termostater, dørlåser, lysstyring og andre IoT-enheter som støttes av Abra, uavhengig av styrets kollektive styring i Abralife-portalen.

For deg som styreleder

Styret i borettslaget eller sameiet kan legge inn nødkontakter i portalen, som vil motta varsler hvis en vannlekkasje eller brann oppdages i en leilighet. Systemet vil også varsle alle beboere i borettslaget om vannlekkasjer eller brann.

Alle Linkbox+ enheter installert i boenheter i et leilighetsbygg er koblet sammen via WiMEA trådløs mesh-protokoll. Dette gjør det mulig for systemet å varsle om vannlekkasje eller brann internt i borettslaget uten at alle Linkbox+ enhetene må være koblet til internett via WiFi eller 4G. Dette sikrer at systemet alltid kan varsle alle beboere og styrets nødkontakter i kritiske situasjoner som vannlekkasjer eller branntilløp.

Om ønskelig, kan styret også koble varsling av brann til en 24/7 alarmsentral. Ved deteksjon av brann vil AbraOS motta varsling fra borettslagets Linkbox+ enheter og automatisk videresende alarmmeldinger til en FG-godkjent alarmsentral, som eventuelt kan varsle brannvesenet.

Les mer om Abra for borettslag og sameie

Oversiktlig

Abralife portalen er enkel for absolutt alle å bruke, alt er tilgjengelig i enkle og logiske menyer

Alle boenheter på ett sted

Abralife portalen gir deg kraften til dine enheter ett sted, og ett sted for alle boenheter

Varsling og meldinger

Abralife gir deg mulighet til å sette opp nødkontakter etter eget ønske og overføring til alarmstasjon for brann

Fantastisk design

Abralife portalen ser bra ut og er intuitiv å forstå, med fokus på at alle skal trives og kunne bruke Abra enkelt