Hvordan redde strømnettet enklere og lønnsomt?

En ny løsning for elektrikere som er lønnsom for deg og sparer penger for kunden din
27. mai 2024 av
Cato Sandstrand

I en tid hvor energiforbruket stadig øker og belastningen på strømnettet når nye høyder, står vi overfor en kritisk utfordring: Hvordan kan vi sikre en jevn fordeling av strømforbruket gjennom hele døgnet? Abra har utviklet en løsning som ikke bare adresserer denne utfordringen, men også gir betydelige fordeler for både elektrikere og deres kunder.

Spark: En Løsning for Fremtidens Energisystem

Volue Spark er en innovativ løsning som adresserer utfordringene med lokal energikoordinering. Gjennom samarbeid med energileverandører, smarthusleverandører, og operatører av ladepunkter for elbiler, integrerer Spark ulike energikilder og energikomponenter som styringsmoduler, solcellepaneler, vindkraft og batterilagring. Denne integrasjonen gjør det mulig å balansere strømnettet på en intelligent måte og redusere belastningstopper, eller overproduksjon av strøm i strømnettet. Spark-økosystemet fremmer bærekraftig energibruk og åpner nye markedsmuligheter for aktører aktører innen energilaster via nye reguleringer i nettleietariff, som nå lar kundene bli kompensert over nettleien direkte for smartstyring av strømforbruk.

For mer informasjon, besøk Volue Spark.

Hva er Abra's energisparingsmodul?

Abra's energisparingsmodul er en innovativ enhet designet for å optimalisere strømforbruket på varmtvannsberedere. Ved å installere denne modulen, kan strømforbruket fordeles jevnere over hele døgnet, noe som reduserer belastningen på strømnettet i perioder med høy etterspørsel.

Hvordan fungerer det?

 1. Installasjon av Modulen: Elektrikere installerer Abra's energisparingsmodul på varmtvannsberedere hos kundene. Denne installasjonen er gratis for kunden når den utføres i forbindelse med annet arbeid.
 2. Integrasjon med Volue Spark: Modulen integreres med Volue Spark-programmet, som styrer forbruket i korte perioder for å unngå topper i strømnettet. Dette systemet sørger for at varmtvannsberederen bruker strøm når det er mindre belastning på nettet, noe som sparer både penger og energi.
 3. Aktivering og Fordeler: Etter installasjonen blir kunden informert om fordelene ved å bruke Abra sammen med Volue Spark. Når kunden aktiverer modulen via Abralife.no, begynner de å delta i Volue Spark-programmet, som hjelper med å balansere strømnettet.

Fordeler for Elektrikere

 • Kompensasjon for Installasjon: Elektrikere mottar kompensasjon fra Abra for hver installasjon av energisparingsmodulen. Dette gir en økonomisk insentiv for å delta i programmet.
 • Vervepremier: Når kunden aktiverer Abra og begynner med strøm- og laststyring, mottar elektrikeren en vervepremie. Dette er en ytterligere motivasjon for å promotere systemet til kundene.

Fordeler for Kundene

 • Kostnadsbesparelser: Ved å delta i Volue Spark-programmet, kan kundene spare penger ved å redusere strømforbruket i perioder med høy etterspørsel. Dette gir en økonomisk fordel som kan være betydelig over tid. Kompensasjonen kommer fra nettselskapet, og kunden er dermed ikke bundet av strømleverandøreren for å kunne spare på sine energikostnader.
 • Bærekraftig Energiforbruk: Optimalisering av strømforbruket bidrar til en mer bærekraftig bruk av energiressursene våre. Dette er en viktig faktor i arbeidet mot et grønnere og mer miljøvennlig samfunn.

Hvordan bli med?

For elektrikere som ønsker å delta, er prosessen enkel:

 1. Motta Modulen: Abra sender ut energisparingsmodulen til elektrikere fra Fell Tech.
 2. Installasjon: Modulen installeres hos kunden i forbindelse med annet arbeid.
 3. Informere Kunden: Elektrikeren informerer kunden om fordelene ved å bruke Abra med Volue Spark.
 4. Aktivering: Kunden aktiverer Abra-tjeneste på Abralife.no, mottar Linkbox+ i posten, og du som elektrikeren mottar kompensasjon og vervepremie.

Registrer deg eller ditt selskap her


Share this post
Arkivert