Ønsker du et tilbud, eller vil vite mer?

Legg inn informasjon i skjemaet og vi vil kontakte deg.

Takk for din henvendelse

 Vi vil ta kontakt med deg.

Hvorfor velge Abra Kollektiv+?

Kollektiv
vannsikring

Sikre bygget mot vannlekkasjer og få varsling til beboere og nødkontakter om uhellet skulle være ute. Senk egenandel eller få rabatt på forsikringen.

Kollektiv
brannvarsling

Sikre bygget mot brann og få varsling til beboere og nødkontakter om uhellet skulle være ute. Som styreleder ivaretar du ditt objektive ansvar.

Kollektiv
adgangskontroll

I verden som blir mer dynamisk setter det større krav til kommunikasjon inn og ut av bygg. Dette ivaretas med helhetlig adgangskontroll.

Portal til
styret

For å få oversikt trenger dere i styret et enkelt og oversiktelig sted. Her kan dere se status på systemer, administrere brukere, nødkontakter og motta alarmer.

Smarthjem for
beboerne

Beboerne dine skal ikke trenge ha enda et system i tillegg tilkollektive løsninger. Beboerne kan utvide løsningen individuelt i sin boenhet som de vil.