Solberg Spinderi Borettslag velger Abra for en helhetlig smartløsning i sine boenheter

23. februar 2023 av
Solberg Spinderi Borettslag velger Abra for en helhetlig smartløsning i sine boenheter
Christian Frost Røine

Solberg Spinderi Borettslag, et nyetablert borettslag, har valgt å installere Abra i alle sine boenheter. Dette valget er basert på de mange fordelene styret og beboerne får gjennom Abralife-portalen og Abralife-appen.

Styret i Solberg Spinderi Borettslag uttaler at Abra som løsning er den mest helhetlige og enkle løsningen et borettslagsstyre kan installere for å øke tryggheten, spare penger på forsikring i forhold til unngåelse av vannlekkasjer og ha helhetlig oversikt over alle systemer installert i borettslaget.

Abralife-portalen gir styret full oversikt og kontroll over borettslagets tekniske systemer. Portalen gir mulighet for enkel administrasjon av blant annet energiforbruk, vannlekkasjevarsling og elbillading. Dette bidrar til økt trygghet og en mer effektiv drift av borettslagets fellesområder og tekniske anlegg.

Beboerne i Solberg Spinderi Borettslag vil også nyte godt av Abralife-appen, som gir dem mulighet til å styre og overvåke sitt eget energiforbruk og hjemmeklima. Appen gir også tilgang til smarte funksjoner som fjernstyring av lys, temperatur og apparater, samt overvåkning av vannlekkasjer og styring av elbillading. Dette bidrar til en økt bevissthet rundt energibruk og miljøpåvirkning, samtidig som det gir beboerne en mer komfortabel og trygg bolig.

Ved å installere Abra i alle boenheter, har Solberg Spinderi Borettslag også sikret seg besparelser på forsikringspremiene, da flere forsikringsselskaper gir rabatter ved installasjon av automatisk lekkasjestopper som Waterguard+ integrert med Abra økosystem. Dette gir beboerne økonomiske fordeler samtidig som det reduserer risikoen for vannlekkasjer og kostbare skader.

Styret i Solberg Spinderi Borettslag påpeker også at Abra som løsning bidrar til å forenkle kommunikasjonen mellom styret og beboerne. Abralife-appen og portalen fungerer som et sentralt knutepunkt for informasjon og funksjonalitet, noe som gjør det enkelt for både styret og beboerne å holde seg oppdatert og engasjert i borettslagets drift.

I sum har Solberg Spinderi Borettslag valgt Abra for å gi sine beboere en helhetlig smartboligløsning som øker tryggheten, sparer penger på forsikringspremier og gir en enkel og oversiktlig plattform for administrasjon og kommunikasjon. Med Abralife-portalen og Abralife-appen kan både styret og beboerne se frem til et mer komfortabelt, trygt og bærekraftig borettslag.

Gjennom Abra-systemet kan beboerne i Solberg Spinderi også dra nytte av integrerte kalender- og rutinefunksjoner, som gir mulighet for å automatisere en rekke oppgaver og tilpasse boligen etter individuelle behov og livsstil. Dette bidrar til å skape et mer behagelig og effektivt boende for hver enkelt beboer.

Styret påpeker videre at Abra er en fleksibel og skalerbar løsning som enkelt kan tilpasses borettslagets vekst og endringer over tid. Dette gjør det mulig for Solberg Spinderi Borettslag å implementere nye funksjoner og teknologier etter hvert som de blir tilgjengelige, og dermed kontinuerlig forbedre og oppdatere borettslagets tekniske infrastruktur.

Abra bidrar også til en mer miljøvennlig og bærekraftig drift av borettslaget. Gjennom smarte funksjoner og energiovervåkning oppfordres beboerne til å redusere sitt energiforbruk og redusere sin miljøpåvirkning. Dette er i tråd med borettslagets visjon om å være et bærekraftig og fremtidsrettet boligfellesskap.

Til slutt understreker styret i Solberg Spinderi Borettslag at Abra-systemet har vært en viktig faktor i borettslagets suksess og positive mottakelse blant beboerne. Med en helhetlig og enkel løsning som ivaretar både styrets og beboernes behov, har Solberg Spinderi Borettslag skapt et trygt, komfortabelt og bærekraftig hjem for alle sine beboere.

I lys av Solberg Spinderi Borettslags positive erfaringer med Abra, viser dette hvordan en helhetlig smartboligløsning kan bidra til å skape trygghet, spare penger, øke effektiviteten og styrke miljøprofilen for borettslag og boligfellesskap. Abra tilbyr en fremtidsrettet og brukervennlig løsning som imøtekommer både styrets og beboernes behov og forventninger, og skaper et godt grunnlag for et vellykket og bærekraftig borettslag.

Share this post
Arkivert